۱۳۸۸/۵/۱۵

تجربه آزمون دکتری پرستاری

لطفاً نظر بدهید که تجربه شما از آزمون دکتری پرستاری به چه صورت بوده است.

۱ نظر:

  1. ناشناس۵/۱۸/۱۳۸۸

    مشخصات كلي دوره دكتري تخصصي پرستاري از سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران:

    تاريخچه : موضوع تاسيس دكتري پرستاري اولين بار گشايش مركز پزشكي ايران در يك صد و سومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي مورخ 5/6/54 مطرح گرديد . ليكن تلاش براي تهيه برنامه دكتري و تصويب آن در سال هاي 1360 توسط رياست محترم شاخه تخصصي رشته پرستاري شوراي عالي برنامه ريزي صورت گرفت . برنامه آموزش دوره دكتري پرستاري ( كه توسط كميته تخصصي پرستاري گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي تهيه و تائيد شده بود )، در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورخ 17/7/73 به تصويب رسيد. اولين دوره دكتري پرستاري درسال 1374در دانشگاه علوم پزشكي تبريز با 3دانشجوآغاز گشت. پس از آن به ترتيب دانشگاه تربيت مدرس درسال 1375 با پذيرش چهار دانشجو، دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران وتهران درسال 1378 هريك با پذيرش 2 دانشجو ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال 1381 با پذيرش 2 دانشجو، و بالاخره دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درسال 1382با پذيرش 2 دانشجو، دوره دكتري پرستاري را آغاز نمودند. بنابراين تعداد دانشگاه هاي داراي مجوز تربيت دانشجوي دكتري تخصصي پرستاري ، شامل 6 دانشگاه تبريز ، تربيت مدرس ، ايران ، تهران ،شهيد بهشتي و اصفهان مي باشد . درحال حاضر( بهمن 1382) ، تعداد 53 دانشجو درمقطع دكتري پرستاري دانشگاه هاي پيشگفت پذيرفته شده و از اين تعداد 10 نفر فارغ التحصيل گرديده اند.

    پاسخحذف